Grupa żywego słowa Kalinowy Most

Grupa żywego słowa Kalinowy Most, założona i prowadzona przez nauczycielkę języka ukraińskiego panią Marię Mandryk-Fil, jest obecna w życiu szkoły i ukraińskiej społeczności Białego Boru od 27 lat. Swoją nazwę zawdzięcza poetyckim wersom B.I. Antonycza. To niezwykłe grono artystyczne zostało założone, aby odkrywać zdolności recytatorskie i teatralne uczniów, pogłębiać ich wrażliwość na poezję, rozwijać wyobraźnię twórczą i estetyczną, uczyć myślenia figuratywnego, interpretowania poezji oraz wspierać świadomy rozwój osobisty, religijny i narodowy. Programy artystyczne przygotowywane przez członków grupy często przybierały formę widowiskowych spektakli, takich jak: tryptyk o akcji Wisła, program Żniwa  poświęcony 80 rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie
czy Śmierć Szewczenki wg scenariusza symfonii I. Dracza.

Członkowie Kalinowego Mostu reprezentowali mniejszość ukraińską na centralnych obchodach Dnia Szewczenki we Lwowie (Ukraina) w 2004 roku. Z okazji 200 rocznicy urodzin patrona szkoły Kalinowy Most zapoczątkował szewczenkowskie spotkania z poezją w zaimprowizowanej Kawiarni pod kaliną. Członkowie grupy organizowali wieczory poświęcone poezji i twórczości ukraińskich poetów, takich jak: Ostapa Łapskiego, Liny Kostenko, Tadesza Karabowycza, Wasyla Stusa i innych. Twórczość Kalinowego Mostu obejmowała także wydarzenia rozgrywające się w ostatnim czasie na Ukrainie.
W repertuarze grupy znajdują się spektakle o Pomarańczowej rewolucji i Rewolucji Godności i Wolności. Od 30 lat kolędnicy naszego liceum odwiedzają ukraińskie rodziny i greckokatolickie cerkwie z jasełkami, a po przejściu pani Marii Mandryk-Fil na emeryturę tę piękną inicjatywę kontynuują nauczycielki Natalia Salań i Anna Mazur. Na podstawie scenariuszy programów poetyckich Kalinowego mostu wydawnictwo WSIP opublikowało
w języku ukraińskim zbiór materiałów literackich dla dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych.