PILNE!!

Byadmin

kwi 15, 2020

UWAGA!!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. następuje zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze. W podanym okresie uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Dyrektor szkoły

УВАГА!!

Згідно з рішенням Міністра Народної Освіти від 12 до 25 березня 2020р. відкликано дидактичні заняття в І Загальноосвітньому ліцею в Білому Борі. В даних днях учні не приходять до школи.

Директор школи

By admin