Головою шкільної ради у нашому закладі став Єгор Озеров.
На виборах у п’ятницю за Єгора проголосували 22 учні з 52, які мали право голосу. (Еріка Микитюк набрала 18 голосів, а Карина Бурсан – 6, недійсні 3)
Великі оплески та вітання. Бажаємо новообраному Голові успіхів у шкільному управлінні. ☺
Przewodniczącym samorządu szkolnego w naszej placówce został Yehor Ozerov.
W piątkowych wyborach na Yehora głosowało 22 uczniów z 52 uprawnionych do głosowania. ( Erika Mykytiuk uzyskała 18 głosów a Karyna Bursan 6, głosów nieważnych 3)
Wielkie brawa i gratulacje. Przewodniczącemu życzymy wielu sukcesów w prowadzeniu samorządu. ☺

By admin