Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły

1990 – utworzenie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

1990 – I Światowy Kongres Diaspory Ukraińskiej w Białym Borze

1991 – wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

1991 – wakacyjny odpoczynek dzieci z Czarnobyla w Białym Borze

1991 – odsłonięcie pomnika Tarasa Szewczenki, wizyta krewnych poety w szkole

1992 – początek 13-letniej współpracy I LO z Sint-Jan Berchmanscollege w Genku (Belgia)

1992 – wycieczka do Ukrainy

1992 – zjazd założycielski Związku Ukraińskich Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

1993 – udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu odnowionego cmentarza żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w Aleksandrowie Kujawskim

1993 – wizyta Ambasadora Ukrainy w Polsce Henadija Udowenki

1994 – wycieczka do Ukrainy

1997 – konsekracja białoborskiej cerkwi zaprojektowanej przez prof. Jerzego Nowosielskiego

1998 – udział zespołu Witrohon w zdjęciach do filmu Ogniem i mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana

1999 – przejęcie prowadzenia szkoły przez Powiat Szczecinecki

2000 – wycieczka do Belgii w ramach współpracy z  Sint-Jan Berchmanscollege w Genku

2001 – jubileusz 75-lecia poety Ostapa Łapskiego, laureata Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki

2002 – udział uczniów w ramach projektu POWERnennia w zjeździe młodzieży w Przemyślu z okazji 55. rocznicy akcji „Wisła”

2004 – udział koła żywego słowa Kalinowy Most w obchodach 200-lecia urodzin Tarasa Szewczenki we Lwowie (Ukraina)

2004 – udział młodzieży w roli obserwatorów wyborów prezydenckich w Ukrainie

2004 – pierwsza wigilia szkolna z udziałem ks. biskupa Włodzimierza Juszczaka, ordynariusza diecezji wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej

2005 – przejęcie prowadzenia szkoły przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2005 – wycieczka do Ukrainy

2006 – 15-lecie I LO w Białym Borze

2006 – udział zespołu tanecznego Witrohon w IV Światowym Forum Ukraińców w Kijowie

2007 – odsłonięcie obelisku upamiętniającego ofiary akcji „Wisła”

2007 – wycieczka na ziemie przodków (Bieszczady, Przemyśl i okolice, Lubaczowszczyzna) w 60. rocznicę akcji „Wisła”

2007 – 50-lecie Parafii Greckokatolickiej w Białym Borze

2007 – spotkanie z literatami z Polski i Ukrainy

2008 – 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tarasa Szewczenki

2009 – udział młodzieży w wykładach dotyczących twórczości prof. Jerzego Nowosielskiego

2011 – wycieczka do Lwowa i Kijowa w ramach polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży

2011 – udział delegacji szkolnej I LO w uroczystościach w Przemyślu z okazji 100-lecia założenia „Szaszkewycziwki”, 20-lecia jej reaktywacji i 200. rocznicy urodzin jej patrona

2012 – pierwszy wyjazd uczniów do Jaworzna i udział w uroczystościach rocznicowych poświęconych pamięci ofiar Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie

2012 – udział zespołu tanecznego Witrohon w Międzynarodowych Warsztatach Tanecznych

2012 – udział delegacji szkoły w pogrzebie zmarłego 20 października 2012 r. Ostapa Łapskiego, wybitnego poety mniejszości ukraińskiej w Polsce

2013 – spotkanie z patriarchą Swiatosławem (Szewczukiem), zwierzchnikiem Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej

2013 – udział samorządu szkolnego w projekcie Europraca. Euroaktywacja

2013 – marsz poparcia dla Ukrainy uczniów I LO i Zespołu Szkół nr 2 w związku z planowanym podpisaniem umowy stowarzyszeniowej Ukraina – Unia Europejska

2014 – zapoczątkowanie trwającej trzy lata akcji pomocy charytatywnej dla żołnierzy ukraińskich i ofiar agresji rosyjskiej na wschodzie Ukrainy

2014 – sesja popularnonaukowa z okazji 200. rocznicy narodzin Tarasa Szewczenki, nadanie nazwy Skwer Tarasa Szewczenki oraz imienia poety I LO oraz poświęcenie sztandaru szkoły

2014 – udział w uroczystościach w cerkwi z programem upamiętniającym 70. rocznicę śmierci Metropolity Andreja Szeptyckiego i 30. rocznicę śmierci Patriarchy Josyfa Slipyja

2015 – udział ks. biskupa Włodzimierza Juszczaka, ordynariusza diecezji wrocławsko-gdańskiej UCG w szkolnych uroczystościach upamiętniających rocznicę Rewolucji Godności w Ukrainie

2015 – udział zespołu tanecznego Witrohon  w biciu rekordu Guinnessa w wykonaniu tańca ludowego Hopak w Krasiczynie

2015 – jubileusz 25-lecia szkoły, zjazd absolwentów

2016 – wizyta parlamentarzystów ukraińskich z Rady Najwyższej Ukrainy

2017 – akcja Selfie z Szewczenką

2017 – zakończenie 3-letniej akcji pomocy charytatywnej dla rannych żołnierzy i innych ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę, w ramach której zebrano i przekazano 14.740,00 zł

2019 – jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tarasa Szewczenki połączony z jubileuszem 30-lecia internatu

2020 – wydanie monografii I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze