26 вересня – Європейський день мов ????????
У нашій школі учні вивчають 4 мови:
– українську,
– польську,
– німецьку,
– англійську.
26 wrzesień – Europejski Dzień Języków ????????
W naszej szkole uczniowie uczą się 4 języków:
– ukraińskiego,
– polskiego,
– niemieckiego,
– angielskiego.

By admin