24 kwietnia 2020 Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym do 24 maja 2020r. Nauka będzie odbywać się tak jak dotychczas zdalnie.

Pisemny egzamin maturalny rozpocznie się w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca 2020r.

Wyniki egzaminu maturalnego będą znane do 11 sierpnia 2020r.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września 2020r.

Więcej informacji na stronach:

Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MENHarmonogram egzaminów – komunikat MEN

By admin