O szkole…

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze powstało w 1990 roku na bazie Szkoły Podstawowej im. Tarasa Szewczenki, która jako jedyna na Zachodnim Pomorzu funkcjonowała od 1958 roku.

W ciągu 30 – letniej działalności liceum odpowiedzialność za organizację pracy, poziom nauczania oraz podtrzymanie tożsamości narodowej uczniów dźwigali na swoich barkach kolejni dyrektorzy: Irena Drozd, Jarosław Myc, Zdzisław Bihun, Andrzej Drozd i aktualna pani dyrektor – Dorota Stefańska – Drzewiecka.

Od roku 2005 organem prowadzącym szkołę jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,  któremu zawdzięczamy generalny remont internatu, ocieplenie budynku oraz doposażenie liceum w pomoce dydaktyczne.

Wynikiem  pracy dyrektorów i odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej jest:

 • wysoki poziom nauczania, co przekłada się na dobre wyniki egzaminów maturalnych (100% zdawalności) ze wszystkich przedmiotów; w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw 155 miejsce w Polsce, 8 w województwie zachodniopomorskim,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju na zajęciach fakultatywnych i indywidualnych,
 • odpowiednie przygotowanie do podjęcia wybranych studiów ,
 •  rozwój talentu w kółkach artystycznych:
 • zespole tanecznym „Witrohon”
 • chórze „Dżereło”
 • kole Żywego słowa „Kalinowy Most”
 • propagowanie rodzimej kultury i tradycji w środowisku ukraińskim i polskim,
 • nauka języka ukraińskiego,
 • poznanie bogatej historycznej, literackiej i kulturalnej spuścizny narodu,
 • nauka języków: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego,
 • uczestniczenie w zajęciach i współorganizowanie wydarzeń, które mają na celu nauczanie historii, ocalenie tradycji rodzimego cerkiewnego obrzędu; np. spotkania rekolekcyjne ( Przemyśl, Wrocław, Kraków), zjazdy dzieci i młodzieży, spotkania bożonarodzeniowe, wertepy (jasełka), spotkania z więźniami politycznymi, ludźmi nauki i sztuki, konferencje, festyny, watry, wymiany młodzieży, kiermasze wyrobów artystycznych i in..

Zaangażowanie uczniów i nauczycieli w pracę kół i zespołów artystycznych jest unikalnym zjawiskiem na tle globalizacji, unifikacji i komercjalizacji współczesnego świata.

Każdego roku w marcu obchodzone jest najważniejsze święto szkolne – Dni Szewczenkowskie  – uroczystości upamiętniające urodziny i rocznicę śmierci wybitnego ukraińskiego poety, Tarasa Szewczenki, który jest patronem szkoły. Na terenie kompleksu szkolnego znajduje się pierwszy w Polsce pomnik ukraińskiego wieszcza narodowego.  W uroczystości biorą udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, białoborska społeczność ukraińskiej mniejszości narodowej i jej krajowi przedstawiciele oraz  zaproszeni goście. W czasie obchodów święta składane są kwiaty i zapalane są znicze pod pomnikiem poety, prezentowana jest twórczość Szewczenki,, przez co podtrzymywana jest tożsamość narodowa i propagowana kultura ukraińska w środowisku polskim.

Nieodłącznym elementem życia szkoły są wydarzenia cykliczne m.in.:

 • uroczystości odpustowe święta Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
 • święto Pokrowy
 • rocznica Wielkiego Głodu w Ukrainie
 • szkolny wieczór wigilijny i odwiedziny z wertepem cerkwi greckokatolickich oraz  rodzin ukraińskich na Pomorzu
 • dzień pamięci o Niebiańskiej Sotni i Rewolucji Godności
 • dzień patrona szkoły Tarasa Szewczenki powiązany z dniem otwartych drzwi
 • uroczystości szewczenkowskie
 • rocznica akcji „Wisła”
 • uroczystości na cmentarzu żołnierzy URL w Aleksandrowie Kujawskim

oraz wydarzenia epizodyczne, jak spotkania z przedstawicielami świata nauki, dziennikarstwa, kultury oraz osobami duchownymi.