Informacje o placówce

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze jest placówką edukacyjną  z ukraińskim językiem nauczania. W szkole jest wykładany język ukraiński w wymiarze 4 godz./tygodniowo oraz historia i kultura Ukrainy – 1 godz./tygodniowo.

Podstawowe dane:

– ilość oddziałów :

– 4 oddziały w  szkole dziennej

– ilość uczniów :
– 56 uczniów w szkole dziennej

Proponowana oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze


W roku szkolnym 2022/2023 oferuje naukę w następujących typach szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-letnie):

przedmioty na poziomie rozszerzonym –  geografia

przedmioty na poziomie rozszerzonym do wyboru – matematyka, historia

przedmioty na poziomie rozszerzonym do wyboru od klasy drugiej – język angielski, informatyka

Od roku szkolnego 2021/22 nauczana będzie literatura ukraińska w wymiarze 2 godz. tygodniowo oraz język ukraiński w grupie międzyklasowej dla uczniów należących do ukraińskiej mniejszości narodowej.