Dokumenty

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Program profilaktyczno – wychowawczy

Regulamin internatu I LO