Uczniowie czwartej klasy Yelyzaveta Rohovenko, Pavlo Kostiuk i Mark

Tarliev zostali laureatami ogólnopolskiego Filmowego Konkursu

Historycznego Patia Nostra. Z kilkudziesięciu prac nadesłanych z

całego kraju film naszej drużyny o Akcji AB uzyskał wysokie 9 miejsce.

Cieszy sukces naszej młodzieży i nowatorskie podejście do tematów

historycznych. W pomoc nad filmem zaangażowali się również koleżanki i

koledzy naszych laureatów: Vladyslava Shut, Mariia Korzhavina,

Veronika Belimenko, Artur Barynov, Vadym Melnyk, Maksym Okhrimenko,

Oleksii Syvak  a także przedstawiciele Towarzystwa Historycznego

Regionu Miasteckiego Jarosław Lemański, Hubert Zając i Marcin

Czarnecki.

Uczniów merytorycznie przygotował nauczyciel historii Dominik Radecki.

By admin