A-  I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze (nasze liceum)

j.p.pp
Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy)
mat.pp
Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy)
j.ang.pp
Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom podstawowy)
j.n.pp
Wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy)
j.ros.pp
Wyniki egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego (poziom podstawowy)
j.ukr.pp
Wyniki egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego (poziom podstawowy)

By admin