3 grudnia w Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji odbył się Jarmark

Bożonarodzeniowy, na którym wychowankowie naszego internatu wystawili

stanowisko z piernikami oraz ozdobami świątecznymi. Wszystkie

wystawione rzeczy były przygotowane własnoręcznie przez naszą

młodzież.

Nasi uczniowie chcąc uczcić pamięć pierwszej dyrektor I Liceum

Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze pani Ireny

Drozd przekazali cały dochód (1180zł.) na zbiórkę „Pamięci P. Dyrektor

Ireny Drozd – wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy” (zrzutkę.pl, id:

u4uvkr). Zebrane środki ze zbiórki zostaną przekazane Fundacji Magia

Karpat, która pomaga żołnierzom, medykom i ludności cywilnej na

Ukrainie.

By admin